soheal

بسم رب الشهداء و الصديقين

س ل ا م

تمام شد!

بالاخره هيئت مکتب الشهداء انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی (تاسيس ۱۳۶۹ توسط عده ای دانشجو که خلا مذهبی ...) در دهم اردی بهشت ماه ۱۳۸۵...

(حالا چرا دهم اردی بهشت، برمی گرده به نقطه عطف و نمودار تابع و رياضيات.)

در دهم ادری بهشت ماه ۱۳۸۵...

-به کار خود پايان داد.

-از انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی جدا شد.

-از حالت دانشجويی خود خارج شد.

-بدست مسوولين افتاد.

-به جرگه هيئآت فاطمه الزهرا و منتظران و ... پيوست.

-کاری که بايد می شد، شد.

-کاری که نبايد می شد، شد.

-و بسيار شدها و نشدهای ديگر...

 *************************************************************

بعضی تصميم گرفتند تا بعضی ديگر تصميم بگيرند.

بعضی ديگر تصميم گرفتند تا بعضی تصميم نگيرند.

بعضی ديگر به خود اجازه دادند تا هيئتی و غير هيئتی را مشخص کنند.

بعضی فکر کردند عده ای قهر کرده اند.

بعضی فکر کردند عده ای تنهايشان گذاشته اند.

بعضی فکر کردند عده ای بی تفاوتند.

بعضی ديگر فکر نکردند. حتی تا آخرين لحظه.

بعضی خسته شدند. بعضی منصرف شدند. بعضی پشيمان شدند.

ولی بعضی ديگر باز فکر نکردند. حتی تا آخرين لحظه.

بعضی ديگر می روند تا بعضی را با مشکلات جديد تنها بگذارند.

 *************************************************************

بعضی ها خسته نباشيد.

بعضی ديگر شما نيز خسته نباشيد.

بعضی ها برای ادامه راه خدا همراهتان.

بعضی ديگر خدانگهدار.

***************************************

بعضی ديگر فکر کنيد.حتی برای لحظه ای اندک!

 

- ; ۱۳۸٥/۳/۳۱
    comment's   

فاطمه، فاطمه است . . .

. . . نمي‌دانم از او چه بگويم؟ چگونه بگويم؟
خواستم از “بوسوئه” تقليد كنم، خطيب نامور فرانسه كه روزي در مجلسي با حضور لويي، از “مريم” سخن مي‌گفت. گفت: هزار و هفتصد سال است كه همه‌ سخنوران عالم درباره مريم داد سخن داده‌اند.
هزار و هفتصد سال است كه همه فيلسوفان و متفكران ملت‌ها در شرق و غرب، ارزش‌هاي مريم را بيان كرده‌اند.
هزار و هفتصد سال است كه شاعران جهان در ستايش مريم همه‌ ذوق و قدرت خلاقه‌شان را به كار گرفته‌اند.
هزار و هفتصد سال است كه همه‌ هنرمندان، چهره‌نگاران، پيكرسازان بشر، در نشان دادن سيما و حالات مريم هنرمندي‌هاي اعجاز‌گر كرده‌اند.
اما مجموعه‌ گفته‌ها و انديشه‌ها و كوشش‌ها و هنرمندي‌هاي همه در طول اين قرن‌هاي بسيار، به اندازه‌ اين كلمه نتوانسته‌اند عظمت‌هاي مريم را بازگويند كه: “مريم، مادر عيسي است”.
و من خواستم با چنين شيوه‌اي از فاطمه بگويم. باز درماندم:
خواستم بگويم، فاطمه دختر خديجه‌ي بزرگ است.
ديدم فاطمه نيست.
خواستم بگويم، كه فاطمه دختر محمد (ص) است.
ديدم كه فاطمه نيست.
خواستم بگويم، كه فاطمه همسر علي است.
ديدم كه فاطمه نيست.
خواستم بگويم، كه فاطمه مادر حسين است.
ديدم كه فاطمه نيست.
خواستم بگويم، كه فاطمه مادر زينب است.
باز ديدم كه فاطمه نيست.
نه، اين‌ها همه هست و اين همه فاطمه نيست.
فاطمه، فاطمه است . . .

- ; ۱۳۸٥/۳/٢٠
    comment's   

 


به نام تنها تنها

س ل ا م

اپسیلون تموم شد. تقدیر از اساتید تموم شد. علیرضا و مصطفی و محسن و حسین و... رفتند. من و صادق و سید و ... موندیم. امتحانها نزدیکند و ...
این بود خلاصه ماه گذشته که چیزی ننوشته بودم. مفید و مختصر از 11 اردی بهشت تا 16 خرداد!
تبریز هم آرومه آرومه! مردم هم بیرون نریختند. بانکی هم آتش نگرفته. هیچ شیشه ای هم نشکسته. همه عابر بانک ها هم خراب نشدند. کسی هم نمرده. تازه آسمون هم آبیه. من هم سر همه کلاس هام رفتم. هیچ غیبتی هم تو هیچ درسی ندارم!

- ; ۱۳۸٥/۳/۱٦
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت