soheal

 

به نام خدا
س ل ا م

ما هیچ کاری را بدون دلیل انجام نمی دهیم،
 مگر این که دلیل دیگری برایش داشته باشیم.

لابد حرف ها را باید زد و یا نوشت. اما کجا و کدام و چطورش معمولا دردسرساز است. دردسر هم انواع دارد. همانگونه که حرف ها انواع دارند. و این نوع ها باهم ارتباط دارند. ارتباط مستقیم یا ارتباط کجکی. از طرفی هم معمولا انسان ها از دردسر خوششان نمی آید. پس دنبال دردسر هم نمی گردند. در عوض دنبال راهی می گردند که هم حرفشان را بزنند و یا بنویسند و هم دردسر ساز نباشد و نباشند.

- ; ۱۳۸٧/۸/۱٥
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت