soheal

شترها

به نام خدا
س ل ا م

شترها نیز موجودات جالبی اند. عضوی دارند به نام کوهان. هر وقت چیزی برای خوردن نیابند، از کوهان شان می خورند.
و نکته جالب اینجاست که وقتی غذایی برای خوردن نباشد و کوهانی هم نمانده باشد، شتر ضعیف می شود. تا آنجا که از پا درآید.

 

- ; ۱۳۸۸/٢/۳۱
    comment's   

لیوان ها

به نام خدا
س ل ا م

لیوان ها موجودات جالبی اند. حجم مشخصی گنجایش دارند و اگر بیشتر از گنجایش شان آب شان کنی، آب اضافه سرریز می شود.
نکته جالب دیگر در مورد لیوان ها این است که؛ هرچه آب شان بیشتر باشد. احتمال ریزش آب هنگام حرکت شان بیشتر است.

- ; ۱۳۸۸/٢/۱۸
    comment's   

رسانه های دیجیتال

به نام خدا
س ل ا م
محل کارم طبقه ی اول یک ساختمان کهنه ی سه طبقه است. ساختمان در انتهای یک بن بست کوچک قرار دارد. صبح ها با اتوبوس می روم تا شاید بشود از یک ساعت طی راه بهره ای برای مطالعه ای برد. هنگام برگشتن هم آن قدر خسته هستم که داخل تاکسی خوابم ببرد و نیم ساعتی در ترافیک شهر استراحت کنم.
از آنجا که سیستم کارمان، سیستمی نوپا و از نوع احمدی نژادی است؛ هر چیز، هر روز، شایان هرتغییری است. ولی در کل قرار است نظارتی بر تولیدات رسانه ای- دیجیتالی کشور شود.

 

- ; ۱۳۸۸/٢/٤
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت