soheal

قطعه آخر

به نام خدا
س ل ا م

چه اسفندها... آه
چه اسفندها دود کردیم
برای تو روز اردیبهشتی
که گفتند این روزها می‌رسی
                           از همین راه

*آینه های ناگهان/قیصر امین پور

- ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
    comment's   

امید

به نام خدا
س ل ا م

کاش برای اماممان موسی صدر جز دعا کاری می توانستیم کنیم.

...................................................................................................
زیرنویس: "جدایی نادر از سیمین" (اصغر فرهادی) را ببینید.(البته اگر دوست داشتید.)

- ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت