soheal

از نادانی‌ها (به مناسبت گذشت ماه صیام)

به نام خدا
س ل ا م

در کم خوردن فایده‌ها و اسراری است که بسیاری‌ش را ما نمی‌دانیم.

                                                                نیز در کم گویی.

- ; ۱۳۸٩/٦/٢٦
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت