soheal

یاد آور اعمالِ هنگامی را که جسمت سالم بود.

به نام خدا
س ل ا م

بعضی وقت‌ها بعضی اتفاق‌ها بعضی نعمت‌ها را یاد آدمی می‌آورند و این خود جای بسیار شکر دارد. اما چه حاصل که بنده فراموش‌کار عصیان‌گر قدر این وقت‌ها و این اتفاق‌ها و این یادآوری‌ها را نمی‌داند. بیش از دو هفته است که در خانه‌ام. کارم شده خوردن و خوابیدن و از همه مهم‌ترتکان نخوردن. تا به حال این‌گونه بیمار نشده بودم.

- ; ۱۳۸٩/٧/٢٠
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت