soheal

کُل این عملیات از خاطر همین ادبیات فارسی است!

به نام خدا
س ل ا م

کتابِ جانستان کابلستانِ رضا امیرخانیِ خانمِ همسر چند روزی است که پیش من است. دنبال بهانه ای می گشتم تا درباره اش اینجا مطلبی بگذارم. تا این که امروز در صورت کتابم [facebook] به این متن برخوردم:

محمد حسین جعفریان(مستند ساز جنگی) در گفتگویی با ماهنامه مهرنو (شماره پنجم) , بیان می دارد :

زمانی که مستند مسعود را می ساختم , خیلی با احمد شاه مسعود مأنوس شده بودم . چند جلسه طولانی در حوزه های مختلف با این آدم گپ زدم. یادم هست زمانی که در افغانستان درگیری بود , مثلث تهران,دهلی و مسکو از احمد شاه مسعود حمایت می کرد و امارات , عربستان و آمریکا از طالبان. مسعود می گفت: (( بچه های ما دارند کلمه های فارسی را از یاد می برند. ))
یادم می آید نیروهای مسعود می خواستند فرودگاهی را بگیرند . مسعود روی تپه ای نیروها را فرماندهی می کرد و دستور آتش می داد. من هم از این صحنه ها فیلم می گرفتم.بعد رفتیم داخل چادر که صبحانه بخوریم. بحثی بین ما درگرفت درباره شعر,بحث بالا گرفت. کتاب شعری دست من بود. او خیلی از شعر نو خوشش نمی آمد. مسعود می گفت: بچه های ما دارند کلمه های فارسی از یاد می برند , چون این جنگ هم خیلی جدی بود فرمانده هایش آمدند که گزارش جنگ را بدهند , جرأت نمی کردند نزدیک شوند. منتظر بودند بحث تمام شود. دایم به من چشم غره می رفتند , اما مسعود همین طور ادامه می داد. مشاوری به نام (( ملاقربان)) داشت که پیش آمد و گفت: (( بسیار ببخشید آمر صاحب حالا گپ عملیات است , نه ادبیات )) مسعود گفت: ملا صاحب, آبروی ما را پیش این مرد جورنالیست ایرانی بردی , کل این عملیات از خاطر همین ادبیات فارسی است.))

شعور این آدم را ببینید, به ضرورت هایی که حس کرده , توجه کنید. برای زبان فارسی می جنگد و سنگر به سنگر جلو می رود و البته هنوز این جنگ ِ زبان فارسی در افغانستان خیلی جدی است.

- ; ۱۳٩٠/٤/٦
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت