soheal

عکسبازی

به نام خدا
س ل ا م

عکس؛ بهانه ای برای به روز بودن.
(رمضان 89 - دربند.)

- ; ۱۳٩٠/٥/۳٠
    comment's   

ضرورت کسبِ برخی مهارت ها وظرافت ها

به نام خدا
س ل ا م

در فرهنگ دینی معیارهای مختلفی برای سنجش ِخوب وبد بودنِ انسان ارائه شده است. انسان با شناختِ این معیارها می تواند میزانِ رشد و سقوطِ خود را در مسیرِ آفرینش تشخیص دهد. یکی از اصلیترینِ این معیارها،زندگیِ مشترک است. از نگاه دینی کسی که در زندگیِ مشترک حقوقِ همسرِخویش را ادا می کند، جزو برترین انسانها و برعکس، هر که در رابطه با همسر خویش، اهلِ انجام وظیفه نباشد از بدترینِ انسانها محسوب می شود.
ما درابعادِ گوناگونی از زندگی پذیرفته ایم که باید راه را از چاه تشخیص داد،قبول کرده ایم که بسیاری از کارها مهارتهایی را لازم دارد و باید برای یادگیریِ آنها وقت ویژه صرف کرد؛ امّا نمیدانم چرا بسیاری از ما هنوز به این باور نرسیده ایم که زندگیِ مشترک یکی از بزرگترین اتّفاقهای زندگی هر انسانی بوده و موفقیّت در این آزمون حیاتی، نیازمند به یادگیری مهارتهای خاصّ آن است.
برخی از مهارتها نیز ظرافتهای مخصوص به خود را دارد و شبیه به هنر است؛ یعنی اگر این ظرافتها مراعات نشود، خاصیّتِ خود را نخواهد داشت. زندگی مشترک علاوه بر اینکه مهارتهای مخصوص به خود را دارد، از ظرافتهای ویژه ای نیز برخوردار است که حسّآسیّتِ یادگیری این مهارتها را دو صد چندان میکند.

//محسن عباسی ، تا ساحل آرامش،ص 24-26

- ; ۱۳٩٠/٥/٢٢
    comment's   

اما امید

به نام خدا
س ل ا م

خدای من! اگر من جای تو بودم، بنده‌ای چون خود را نمی‌بخشیدم.
اما...

- ; ۱۳٩٠/٥/٧
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت