soheal

خواندن آموخت...

به نام خدا
س ل ا م

1. "صحیفه سجادیه" امام سجادمان از کتاب هایی است که بسیار نامبرده می شود و کمتر خوانده می شود. از آن کتاب هایی است که بارها خوانی اش می ارزد. سال گذشته همین موقع ها بود که با خانم همسر خواندن گلستان سعدی را شروع کردیم. از آن به بعد چند کتاب دیگر هم خواندیم. مانند همین صحیفه سجادیه و چند مدتی است که خواندن شاهنامه فردوسی را شروع کرده ایم.

2. آلبوم "امیر کبیر" شهرام ناظری مدتی(مدت ها) است که منتشر شده. شنیدنش خالی از لطف نیست.

3. ع.الف در وبلاگش پست بلندی با عنوان "تفاوت" گذاشته است. هنوز نخواندمش. ولی امروز می خوانمش. به نظر مطلب جالب و متفاوتی به نظر می رسد. قبل تر ها فردین.ر نیز در وبلاگش داستان های زیبایی می گذاشت.

- ; ۱۳٩٢/۳/٢۸
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت