soheal

منّت خدای را عز و جل.

به نام خدا
س ل ا م

این روزها سعدی خوانی را شروع کرده ایم با خانم همسر. امید که به سرانجام برسانیمش.

کوتاه نویسی را دوست دارم.
مخصوصا با این زمان و مکان کم!

- ; ۱۳٩٠/٧/٢۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت