soheal

باز هم ...

سلام

ببین دنیا به کجا رسیده که برای تدفین پیکر شهداء هم دعوا راه می افته.
حتما همتون در مورد تدفین پیکر شهدا تو دانشگاه شریف چیزایی شنیدید.

شاید دانشگاه این بار تونستند حرف خودش رو بدون در نظر گرفتن دانشجویان به کرسی بنشونه ولی ....
بزارید جمله بالا رو اینطور اصلاح کنم:
بعضی ها که خودشون رو صاحبان دانشگاه که نه صاحبان این مملکت و این مردم میدونن این بار هم مثل دفعات پیش موفق شدن.
این، این بار ها ادامه خواهد یافت تا زمانی که ما نخوایم. تا زمانی که ما نخواییم آنچنان که باید، باشیم. تا زمانی که دانشجو نخواد از این خواب زمستانی که مدتهاست فرو رفته ، بیدار شه.

- ; ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت