soheal

بسم رب الشهداء و الصديقين

س ل ا م

تمام شد!

بالاخره هيئت مکتب الشهداء انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی (تاسيس ۱۳۶۹ توسط عده ای دانشجو که خلا مذهبی ...) در دهم اردی بهشت ماه ۱۳۸۵...

(حالا چرا دهم اردی بهشت، برمی گرده به نقطه عطف و نمودار تابع و رياضيات.)

در دهم ادری بهشت ماه ۱۳۸۵...

-به کار خود پايان داد.

-از انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی جدا شد.

-از حالت دانشجويی خود خارج شد.

-بدست مسوولين افتاد.

-به جرگه هيئآت فاطمه الزهرا و منتظران و ... پيوست.

-کاری که بايد می شد، شد.

-کاری که نبايد می شد، شد.

-و بسيار شدها و نشدهای ديگر...

 *************************************************************

بعضی تصميم گرفتند تا بعضی ديگر تصميم بگيرند.

بعضی ديگر تصميم گرفتند تا بعضی تصميم نگيرند.

بعضی ديگر به خود اجازه دادند تا هيئتی و غير هيئتی را مشخص کنند.

بعضی فکر کردند عده ای قهر کرده اند.

بعضی فکر کردند عده ای تنهايشان گذاشته اند.

بعضی فکر کردند عده ای بی تفاوتند.

بعضی ديگر فکر نکردند. حتی تا آخرين لحظه.

بعضی خسته شدند. بعضی منصرف شدند. بعضی پشيمان شدند.

ولی بعضی ديگر باز فکر نکردند. حتی تا آخرين لحظه.

بعضی ديگر می روند تا بعضی را با مشکلات جديد تنها بگذارند.

 *************************************************************

بعضی ها خسته نباشيد.

بعضی ديگر شما نيز خسته نباشيد.

بعضی ها برای ادامه راه خدا همراهتان.

بعضی ديگر خدانگهدار.

***************************************

بعضی ديگر فکر کنيد.حتی برای لحظه ای اندک!

 

- ; ۱۳۸٥/۳/۳۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت