soheal

لیوان ها

به نام خدا
س ل ا م

لیوان ها موجودات جالبی اند. حجم مشخصی گنجایش دارند و اگر بیشتر از گنجایش شان آب شان کنی، آب اضافه سرریز می شود.
نکته جالب دیگر در مورد لیوان ها این است که؛ هرچه آب شان بیشتر باشد. احتمال ریزش آب هنگام حرکت شان بیشتر است.

- ; ۱۳۸۸/٢/۱۸
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت