soheal

شترها

به نام خدا
س ل ا م

شترها نیز موجودات جالبی اند. عضوی دارند به نام کوهان. هر وقت چیزی برای خوردن نیابند، از کوهان شان می خورند.
و نکته جالب اینجاست که وقتی غذایی برای خوردن نباشد و کوهانی هم نمانده باشد، شتر ضعیف می شود. تا آنجا که از پا درآید.

 

- ; ۱۳۸۸/٢/۳۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت