soheal

خروپف

به نام خدا
س ل ا م


3.من در این تکه زندگی می‌کردم و او در آن تکه.
1.دنیا دو تکه شده بود.
5.و فقط من بودم که می‌توانستم در هر دو تکه باشم.
2.و این دو تکه دو دنیای متفاوت بودند.
4.و من می‌توانستم در هر دو تکه باشم.
.........................................................................................................................
چند شب است خواب‌های دیگری می‌بینم. خواب‌های عجیب و قریب (نه غریب). کسانی را می‌بینم که روزگاری درون زندگی ‌ام بودند و حال یا در سفرند و یا دیگر ارتباطی باهاشان ندارم. دی شب خواب ف را دیدم.

- ; ۱۳۸۸/٩/۱٤
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت