خواندن آموخت...

به نام خدا
س ل ا م

1. "صحیفه سجادیه" امام سجادمان از کتاب هایی است که بسیار نامبرده می شود و کمتر خوانده می شود. از آن کتاب هایی است که بارها خوانی اش می ارزد. سال گذشته همین موقع ها بود که با خانم همسر خواندن گلستان سعدی را شروع کردیم. از آن به بعد چند کتاب دیگر هم خواندیم. مانند همین صحیفه سجادیه و چند مدتی است که خواندن شاهنامه فردوسی را شروع کرده ایم.

2. آلبوم "امیر کبیر" شهرام ناظری مدتی(مدت ها) است که منتشر شده. شنیدنش خالی از لطف نیست.

3. ع.الف در وبلاگش پست بلندی با عنوان "تفاوت" گذاشته است. هنوز نخواندمش. ولی امروز می خوانمش. به نظر مطلب جالب و متفاوتی به نظر می رسد. قبل تر ها فردین.ر نیز در وبلاگش داستان های زیبایی می گذاشت.

/ 0 نظر / 16 بازدید