عادی نامه!

به نام خدا
س ل ا م

1. داشتم تصاویر مربوط به افتتاحیه المپیک رو میدیدم. لباس ورزشکارها هنگام ورود به ورزشگاه نظرم رو به خودش جلب کرد. لباس هایی شکیل و متناسب با فرهنگ و یا رنگ پرچم کشورها.

اما در مورد لباس ورزشکاران ایرانی؛ من که نفهمیدم قرار بود لباسشون معرف چه چیزی باشه. معرفی کت و شلوارهای چینی موجود در بازار؟ یا معرفی مانتو و مقنعه ای که زنان کارمند بانک ها می پوشند؟ البته تلاش خنده داری برای ایرانی اسلامی کردن البسه خانم های ورزشکار در قالب حاشیه های گل و بوته شده بود.

2. نویسنده ای که نماز نمی خواند، فیلمنامه ای در مورد نماز می نویسد. تهیه کننده ای که نماز نمی خواند برای ساخت آن فیلم سرمایه گزاری می کند. کارگردانی که نماز نمی خواند آن فیلم را می سازد. بازیگری که نماز نمی خواند در آن فیلم بازی می کند. آن فیلم پخش می شود برای مردمی که نماز می خوانند یا نماز نمی خوانند.

/ 3 نظر / 13 بازدید
خاطرات پریده

شما از کجا میدانید که این ادمها نماز نمیخوانند؟

خاطرات پریده

اینکه دعوا ندارد ! من فکر کردم شما فیلم خاصی مد نظرتان است برایم سوال پیش آمد همین ! [خنثی]

خاطرات پریده

باز که رفتین توی محاق [قهقهه]